Synology Licencja Nvr Na 4 Kamery

856,46

SKU: c0e48ff708a4 Kategoria:

Opis

Surveillance Device License Pack Pakiety licencji dla urządzeń monitoringu Synology umożliwiają rozszerzenie konfiguracji kamer, modułów we/wy, kontrolerów dostępu i urządzeń transakcji w programie Synology Surveillance Station. Domyślnie w DiskStation lub RackStation są zainstalowane dwie licencje na urządzenia, a w produkcie NVR jest zainstalowanych więcej licencji. W miarę rosnących potrzeb biznesowych dla kolejnych urządzeń do monitoringu można kupić dodatkowe licencje. Plan licencjonowania Wprowadzając klucze licencyjne w interfejsie Surveillance Station, można skonfigurować więcej urządzeń do monitorowania i zarządzać nimi. Każdy klucz licencyjny zawiera 4 pakietów licencji na urządzenia, co pozwala na aktywacją 4 urządzeń do monitorowania. W większości przypadków każda kamera IP, moduł we/wy i kontroler dostępu wymagają tylko jednej licencji, a każde urządzenie transakcji wymaga dwóch licencji. Jednak w przypadku niektórych kamer stosuje się inne metody naliczania. Więcej szczegółowych informacji zawiera sekcja poniżej. Informacja na temat maksymalnej liczby urządzeń do monitorowania obsługiwanych przez każdy produkt Synology znajduje się w specyfikacji każdego modelu. Specjalne metody rozliczania Aplikacja Synology Surveillance Station ma różne metody rozliczania odmiennych kamer, takich jak kamery panoramiczne czy wieloobiektywowe, jak również serwer wideo w przypadku kamer analogowych. W powyższej tabeli przedstawiono szczegółowe informacje na temat metody rozliczania dla czterech różnych rodzajów kamer. Niektóre kamery panoramiczne (np. Axis M3007) obsługujące funkcję natywnego usuwania zniekształceń obrazu mogą udostępniać większą liczbę strumieni (np. widok poczwórny, podwójny widok panoramiczny i widok oryginalny). Do obsługi każdej zwykłej i panoramicznej kamery potrzebna jest tylko jedna licencja. Kamery wieloobiektywowe dzielą się na dwa rodzaje, tj. ze stałym obiektywem lub odłączanym obiektywem. W przypadku kamer ze stałym obiektywem udostępniających więcej niż jeden strumień wymagana jest tylko jedna licencja. Natomiast w przypadku kamer z odłączanym obiektywem firma Synology pobiera opłaty za kanał. Poniżej zostało to wyjaśnione na przykładzie kamery Axis F44. Kamera Axis F44 (do czterech obiektywów) udostępnia pięć kanałów strumieni wideo. Czterema kanałami przesyłany jest obraz osobno z czterech obiektywów, a piąty kanał to połączony widok z tych czterech kamer. Jeżeli w aplikacji Surveillance Station będą wyświetlane wszystkie te kanały, firma Synology pobierze opłatę odpowiednio za pięć licencji. Serwery wideo, takie jak Vivotek VS8801, można połączyć z maksymalnie ośmioma kamerami analogowymi. W tym przypadku Synology pobierze opłatę za osiem licencji. Ta zasada obowiązuje również serwery wideo obsługiwane przez aplikację Surveillance Station. Aktywacja licencji i ograniczenia W aplikacji Surveillance Station wybierz kolejno Menu główneLicencja, a następnie kliknij Dodaj. Kreator instalacji przeprowadzi użytkownika przez czynności wymagane do dodania licencji urządzeń w aplikacji Surveillance Station. Uwaga: Licencję można zastosować jednocześnie tylko do jednego produktu Synology.Jednym z etapów dodawania/usuwania kluczy licencyjnych jest ich weryfikacja przez Internet.Jeśli konfiguracja systemu CMS obejmuje więcej niż jeden produkt Synology, dołączone klucze licencyjne mogą być współdzielone w ramach jednego klastra.

Rejestratory przemysłowe

, , , , , , , , , , , , , , , ,

yyyyy