Regenovue Regenouve Fine 1X1Ml

165,00

Opis

Regenouve FINE 1x1ml Usieciowany, wysokiej jakości medyczny kwas hialuronowy do stosowania na średnie zmarszczki. Wypełniacz zawierający kwas hialuronowy o najmniejszym rozmiarze cząsteczek oraz mniejszym stopniu usieciowienia. Dzięki regularnej i zawartej strukturze daje naturalny efekt objętości, który utrzymuje się przez długi czas. Preparat jest gładki i komfortowy zarówno dla pacjenta jak i lekarza. Wskazania Spłycanie powierzchniowych zmarszczek, Korekcja okolic oczu, Spłycanie zmarszczek mimicznych. Powierzchnia wstrzyknięć Górna warstwa skóry właściwej Utrzymywanie się efektu 12-18 miesięcy Preparat zawiera Kwas Hialuronowy 24 mg/mlNiskie stężenie endotoksyn – poniżej 0,1 EU/g Opakowanie 1 strzykawka x 1ml preparatuigła 27Gigła 30G PRZECIWWSKAZANIA Produkt jest przeciwwskazany: – U pacjentów z ciężką alergią objawiającą się lub obecność wielu ciężkich alergii, – U pacjentów z przebytym bliznowcem twarzowym lub blizną przerostową, – U pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na jeden z składników produktu, zwłaszcza hialuronianu sodu, – U pacjentów z porfirią, – U kobiet w ciąży lub karmiących piersią, – U młodych pacjentów poniżej 18 roku życia, – U pacjentów z czynną (lub przebytą) chorobą autoimmunologiczną. Nie stosować w przypadku aktywnej choroby, takiej jak stan zapalny, zakażenia lub guzów w miejscu leczenia lub w jego pobliżu. Nie wstrzykiwać w okolicę okołooczodołową (powieki, ciemne pod oczami kręgi, kurze łapki) lub gładzizny czołowej, ponieważ istnieje ryzyko niedokrwienia oka, zdarzenia prowadzące do utraty wzroku. Nie wstrzykiwać donaczyniowo. Wprowadzenie produktu do układu naczyniowego może prowadzić do embolizacji, niedrożności naczyń, niedokrwienia lub zawału, Rzadkie, ale poważne zdarzenia niepożądane związane z wewnątrznaczyniowym zgłoszono wstrzyknięcie wypełniaczy tkanek miękkich w twarz i obejmują tymczasowe lub trwałe zaburzenia widzenia, ślepotę, zaburzenia mózgowe niedokrwienie lub krwotok mózgowy, prowadzący do udaru, martwicy skóry, i uszkodzenia podstawowych struktur twarzy, Natychmiast przerwij wstrzykiwanie, jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniższych objawów, w tym zmiany widzenia, oznaki udaru, blednięcie skóry lub nietypowy ból w trakcie lub tuż po zabiegu. Pacjenci powinni otrzymać natychmiastową pomoc lekarską i ewentualnie występuje wstrzyknięcie donaczyniowe. Nie stosować u pacjentów z: Chorobą paciorkowcowa w wywiadzie (nawracające infekcje gardła, ostra gorączka reumatyczna z zajęciem serca lub bez), Pacjenci stosujący substancje wpływające na czynność płytek krwi, takie jak jak aspiryna i niesteroidowe leki przeciwzapalne lub w dużych dawkach witamina C może, jak przy każdym zastrzyku, odczuwać zwiększone siniaki lub krwawienie w miejscach wstrzyknięć. ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE Pacjenci muszą być poinformowani o potencjalnych zagrożeniach i zdarzeniach niepożądanych związane z procedurą wstrzykiwania i stosowaniem tego produktu. Podczas wstrzyknięcia może wystąpić niewielkie krwawienie, które znika spontanicznie zaraz po zakończeniu wstrzyknięcia. Okazjonalnie przypadki, co najmniej jedno z poniższych może wystąpić natychmiast lub jako reakcja opóźniona (lista nie jest wyczerpująca): Reakcje zwykle związane z iniekcjami, takie jak zaczerwienienie, rumień, obrzęk lub ból. Reakcje te mogą trwać przez tydzień: Krwiaki w leczonym obszarze, Obrzęk w leczonym obszarze, Stwardnienia lub guzki w leczonym obszarze, Zabarwienie lub przebarwienie w leczonym obszarze: Słaby efekt lub słaby efekt wypełnienia, Uczulenie na jeden ze składników produktu, zwłaszcza na sód hialuronian. Przypadki martwicy, ropni i ziarniniaków po sodzie w literaturze opisano zastrzyki z hialuronianu. Należy jednak wziąć pod uwagę te rzadkie potencjalne zagrożenia. Pacjentów należy poinstruować, aby zgłaszali wszelkie działania niepożądane, które utrzymują się przez: Więcej niż tydzień zgłosić się do swojego lekarza, Lekarz może wtedy przepisać pacjentowi odpowiednie leczenie, Wszelkie inne niepożądane skutki uboczne związane z wstrzyknięciem produktu należy zgłosić dystrybutorowi i/lub producentowi. Przed zabiegiem należy poinformować pacjentów o wskazaniach: Produkt oraz jego przeciwwskazania i potencjalne zdarzenia niepożądane, Zabieg musi być przeprowadzony w odpowiednich warunkach aseptycznych. Produkt przeznaczony do stosowania przez profesjonalistę.

Sprzęt do salonów fryzjerskich i kosmetycznych

, , , , , , , , , , , , , ,

yyyyy