I/2a Dziennik lekcyjny (edukacja wczesnoszkolna)

28,60

SKU: 79d7de13346f Kategoria:

Opis

I/2a Dziennik lekcyjny edukacja wczesnoszkolna, dla klas I–III szkół podstawowych, oprawa twarda, 160 stron, zakładka na 32 uczniów, różne kolory okładek (wybrane kolory proszę podać w uwagach do zamówienia – w przypadku braku informacji o wyborze kolorów, wysyłamy w kolorach losowo wybranych. W przypadku braku wybranego koloru, proponujemy inne kolory).Spis zawartości: 1. Plan pracy wychowawcy.2. Informacje o podręcznikach.3. Tygodniowy plan zajęć edukacyjnych.4. Wycieczki.5. Ważniejsze wydarzenia wydarzenia z życia klasy.6. Dane osobowe. 7. Inne informacje o uczniu.8. Kontakty z rodzicami i opiekunami.9. Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia edukacyjne. / na 10h / (odnotowuje się obecność dzieci na poszczególnych godz. zajęć w danym dniu).10. Realizacja tygodniowego planu nauczania.11.1 Zachowanie – I półrocze (semestr), II półrocze (semestr) / wg kryteriów zawartych w WSO /11.2 Osiągnięcia uczniów – EDUKACJA POLONISTYCZNA.11.3 Osiągnięcia uczniów – EDUKACJA JĘZYKOWA. JĘZYK NOWOŻYTNY.11.4 Osiągnięcia uczniów – EDUKACJA MUZYCZNA.11.5 Osiągnięcia uczniów – EDUKACJA PLASTYCZNA.11.6 Osiągnięcia uczniów – EDUKACJA SPOŁECZNA.11.7 Osiągnięcia uczniów – EDUKACJA PRZYRODNICZA.11.8 Osiągnięcia uczniów – EDUKACJA MATEMATYCZNA.11.9 Osiągnięcia uczniów – EDUKACJA INFORMATYCZNA.11.10 Osiągnięcia uczniów – EDUKACJA TECHNICZNA.11.11 Osiągnięcia uczniów – WYCHOWANIE FIZYCZNE.11.12 Osiągnięcia uczniów – RELIGIA – ETYKA.11.13 Osiągnięcia uczniów – EDUKACJA JĘZYKOWA. JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ.11.14 Osiągnięcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE.11.15 Osiągnięcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ.11.16 Osiągnięcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ.11.17 Osiągnięcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – WYCHOWANIE FIZYCZNE. 11.18 Osiągnięcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – ………………..11.19 Oceny opisowe.12. Godzinowa realizacja podstawy programowej.13. Zestawienie wyników klasyfikacji uczniów.14. Uczniowie wg stanu z 20 września.15. Uczniowie wg roku urodzenia.16.1. Zestawienie frekwencji za I półrocze (semestr).16.2. Zestawienie frekwencji za II półrocze (semestr).17. Zebrania z rodzicami.18. Obserwacje.Notatki (4 strony).

Druki

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

yyyyy