Generator pary BRAUN CareStyle Compact IS 2044VI

389,00

SKU: 55737070fc13 Kategoria:

Opis

Zastosowanie:opatrunek w dwuseansowej metodzie przykrycia pośredniego, mający na celu remineralizację częściowo odwapnionej zębiny,opatrunek w leczeniu miazgi zębowej metodą przykrycia bezpośredniego, który pobudza do tworzenia mostów zębinowych,opatrunek w metodzie częściowej i całkowitej amputacji przyżyciowej w celu wytworzenia nowego sklepienia nad kikutami amputowanej miazgi,do pokrycia pośredniego miazgi jako pierwszą warstwę podkładu izolującego, osłaniającą tę tkankę w leczeniu próchnicy głębokiej, wkładka dokanałowawkładka o działaniu bakteriobójczym w celu odkażania kanałów w trakcie leczenia nieodwracalnych zapaleń i martwicy miazgi oraz przewlekłych zapaleń tkanek okw.,czasowe wypełnienie kanału stymulujące odbudowę kości w trakcie leczenia przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych,czasowe wypełnienie kanału stymulujące proces formowania wierzchołków korzeni (apeksyfikacja),czasowe wypełnienie kanału przy leczeniu patologicznej resorpcji wewnętrznej twardych tkanek zęba, a zwłaszcza z towarzyszącą samoistną perforacją ściany kanału,wypełnienie wierzchołków korzeni przy metodzie tzw. biologicznego zamknięcia otworów wierzchołkowych,stałe wypełnienie kanału po leczeniu endodontycznym zębów mlecznych,wypełnienie kanału w złamaniach korzeni wewnątrz zębodołu.Dane techniczno-medyczne: Skład: wodorotlenek wapnia, fosforan wapnia dwuzasadowy, tlenek magnezu, chlorek sodowy, chlorek wapnia bezwodny, chlorek potasowy, węglan sodowy bezwodny. 1 g wyrobu zawiera 330 mg wodorotlenku wapnia. Opakowanie bezpośrednie: Pojemnik z tworzywa sztucznego z wieczkiem ze środkiem suszącym, zawierający 10g wyrobu lub butelka ze szkła brunatnego, zawierająca 7g wyrobu w postaci proszku.Opis działania: BIOPULP jest preparatem wodorotlenkowo-wapniowym o silnie alkalicznym odczynie (pH wynosi 12,5±0,5). Odpowiednio dobrany skład chemiczny zapewnia szybkie wytwarzanie zębiny wtórnej i reparacyjnej. Zaletą wyrobu jest przede wszystkim jego długotrwały efekt bakteriobójczy i pobudzające działanie do tworzenia zmineralizowanych barier. Działa także wysuszająco, co ma ogromne znaczenie w przypadkach uporczywych wysięków zapalnych. Powoduje rozpuszczenie resztek żywej miazgi po zabiegu ekstyrpacji w znieczuleniu (działanie przeciwbólowe) oraz rozpuszcza resztki organiczne w kanale w miejscach niedostępnych dla narzędzi. Po umieszczeniu wyrobu w kanale następuje kontrolowane, długotrwałe uwalnianie jonów Ca2+ i OH-. Wodorotlenek wapnia w zetknięciu z miazgą zęba działa silnie alkalicznie pobudzając aktywność zasadowych fosfataz. Działając bakteriobójczo wyjaławia powierzchowne warstwy miazgi, a zobojętniając środowisko łagodzi odczyn zapalny. Stymuluje również komórki miazgi do wytworzenia blizny zębinowej (utworzenie mostu zębinowego w miejscu obnażenia miazgi) oraz pobudza odontoblasty do wytwarzania zębiny reparacyjnej. Most zębinowy wytwarza się w ciągu 2 – 3 miesięcy.Sposób postępowania z wyrobem: 1. Do przemywania ubytków próchnicowych: niewielką ilość proszku umieścić na płytkiej płytce szklanej lub w kieliszkui rozcierać z odpowiednią ilością wody oczyszczonej, do uzyskania zawiesiny zbliżonej wyglądem do mleka. Tak uzyskaną zawiesiną przemywać ubytki próchnicowe. 2. Przy zastosowaniu wyrobu jako opatrunku, wkładki dokanałowej lub materiału czasowo wypełniającego kanał: niewielką ilość proszku zarobić na płytce szklanej z wodą oczyszczoną do konsystencji rzadkiej lub gęstej śmietany, zależnie od przeznaczenia. Tak przygotowaną pastę stosuje się odpowiednio: – jako opatrunek w dwuseansowej metodzie przykrycia pośredniego: założyć grubszą warstwę gęsto zarobionej pasty, pozostawiając ją w ubytku pod szczelnym wypełnieniem czasowym przez okres 6 tygodni do 3 miesięcy. Po upływie wymienionego okresu pastę należy usunąć, a ubytek doczyścić i założyć podkład jedno- lub dwuwarstwowy, – jako wkładkę o działaniu bakteriobójczym w celu odkażania kanałów w trakcie leczenia nieodwracalnych zapaleń i martwicy miazgi oraz przewlekłych zapaleń tkanek okw: rzadko zarobioną pastę wprowadzić do kanału, np. za pomocą Lentulo i pozostawić tam przez 3 tygodnie. Dalsze przetrzymywanie pasty w kanale nie jest celowe, gdyż traci ona własności bakteriobójcze na skutek obniżenia wartości pH do 8. Ponowne założenie wyrobu, jeśli jest wskazane, wywołuje znowu korzystne działanie przeciwbakteryjne, – w przypadku czasowego wypełniania kanałów: gęsto zarobioną pastę dobrze skondensować w kanale i wymieniać ją co 2 miesiące, tzn. do czasu chociaż częściowej odbudowy kości (zmiany zapalne w tkankach okw.) lub uformowania wierzchołków korzeni lub zamknięcia perforacji kanału (patologiczna resorpcja), – w złamaniach korzeni wewnątrz zębodołu: po unieruchomieniu fragmentu przykoronowego i usunięciu z niego obumarłej miazgi wypełnić kanał gęstą pastą; opatrunek zmieniać kilkakrotnie w odstępach 3-miesięcznych. Po wytworzeniu bariery wierzchołkowej we fragmencie koronowym ostatecznie wypełnić kanał z pozostawieniem żywej miazgi we fragmencie wierzchołkowym. Warunkiem powodzenia zabiegu jest dobry ogólny stan zdrowia tj. brak zapaleń nieodwracalnych, względnie zakażeń ogólnych w organizmie. Również efekty leczenia u pacjentów w starszym wieku mogą być mniejsze, ze względu na zmniejszone zdolności regeneracyjne miazgi. Ponieważ wyrób jest stosowany do pokrycia miazgi obnażonej, stąd jego przygotowanie powinno przebiegać z zachowaniem zasad aseptyki. W przypadku bezpośredniego pokrycia miazgi, czy cienkiej warstwy zębiny, należy unikać jakiegokolwiek ucisku wywołanego tak przez wyrób jak i przez materiał podkładowy. Od spełnienia tych warunków zależy w dużej mierze powodzenie leczenia. IW przypadku bezpośredniego przykrycia miazgi opatrunek należy bardzo szczelnie zamknąć cementem podkładowym tlenkowo-cynkowo-eugenolowym, karboksylowym lub szklano-jonomerowym, aby nie dopuścić do penetracji bakterii z ubytku. Jest to szczególnie ważne, jeśli odkłada się na pewien okres ostateczne wypełnienie ubytku. Przy leczeniu kanałów zakażonych należy pamiętać, że kanał leczonego zęba musi być szczelnie wypełniony wyrobem.Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności: W przypadku bezpośredniego pokrycia miazgi mogą wystąpić bóle ćmiące, utrzymujące się do 3 dni. Nie stosować wyrobu w przypadku nadwrażliwości na jego składniki. UWAGA: Wyrób działa drażniąco na tkanki miękkie jamy ustnej, oczy i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Podczas pracy z wyrobem należy stosować środki ochrony (okulary ochronne, maska ochronna, rękawice); unikać kontaktu z oczami, miękkimi tkankami jamy ustnej oraz skórą. W razie kontaktu przepłukać natychmiast dużą ilością wody.Miejsce i warunki przechowywania: Przechowywać w dokładnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 5 – 25 °C. Chronić wyrób przed zetknięciem z dwutlenkiem węgla z powietrza, czy oddechu, gdyż dwutlenek węgla wiążąc wodorotlenek wapnia wytwarza nieczynny, obojętny węglan wapnia. W ten sposób zmniejsza się zapas składnika czynnego, dlatego świeżość preparatu może mieć też duży wpływ na udanie się zabiegu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wyposażenie medyczne

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

yyyyy